Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAŚLE:

 Kierownictwo:
     - Komendant Powiatowy Policji
     - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
     - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 
Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
     - Wydział Kryminalny
     - Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 
Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
     - Wydział Prewencji
     - Wydział Ruchu Drogowego
     - Posterunek Policji w Kołaczycach
     - Posterunek Policji w Tarnowcu
     - Posterunek Policji w Skołyszynie
     - Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
 
Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie
    organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
     - Referat Wspomagający
     - Zespół Kadr i Szkolenia
     - Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna
     - Jednoosobowe stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 
   
 
 
   

Metryczka

Data publikacji 31.08.2009
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Wojtunik
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wojtunik
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
do góry