Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

W skład Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wchodzą:

 1/ kierownictwo:
    a/ Komendant Powiatowy Policji,
    b/ I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
    c/ Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.
 
2/ komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
    a/ Wydział Kryminalny,
    b/ Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą;
 
3/ komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
    a/ Wydział Prewencji,
    b/ Wydział Ruchu Drogowego,
    c/ Posterunek Policji w Kołaczycach,
    d/ Posterunek Policji w Skołyszynie,
    e/ Posterunek Policji w Tarnowcu,
    f/ Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych
 
4/ komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie
    organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
    a/ Referat Wspomagający,
    b/ Zespół Kadr i Szkolenia,
    c/ Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna,
    d/ Jednoosobowe stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
 
   

Metryczka

Data publikacji 31.08.2009
Data modyfikacji 06.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
K.Maziarska
Osoba udostępniająca informację:
K.Maziarska
Osoba modyfikująca informację:
kom. Łukasz Gliwa
do góry