Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

W Wydziale Wspomagającym – Zespole Prezydialnym Komendy Powiatowej Policji w Jaśle  gromadzone, przechowywane i  udostępniane są policjantom oraz pracownikom Policji garnizonu jasielskiego zbiory aktów prawnych wydanych przez :

-        Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

-        Komendanta Głównego Policji,

-        Komendanta Wojewódzkiego Policji,

-        Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle,

-        pozaresortowe.

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami oraz wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

-        decyzje,

-        rozkazy,

-        instrukcje,

-        pisma okólne.

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kuzio
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wojtunik
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
do góry