Rekrutacja do służby w Policji

Służba i praca w Policji

Służba i praca w Policji

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTY OD KANDYDATÓW PRZYJMUJEMY W SPOSÓB CIĄGŁY,
W KAŻDYM TYGODNIU, W PONIEDZIAŁKI I WE WTORKI (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

NA 2018 ROK

 

PLANOWANE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI W TERMINACH:

w dniu 20 marca 2018 roku: 12 osób - zrealizowano zwiększony limit: 26 osób
w dniu 2 lipca 2018 roku: 15 osób
w dniu 24 września 2018 roku: 25 osób
w dniu 27 grudnia 2018 roku: 45 osób
W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

Komendach Miejskich Policji w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu;
Komendach Powiatowych Policji w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, Stalowej Woli, Sanoku, Strzyżowie, Ustrzykach Dolnych;
Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie,
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
Przyjęcia będą uzależnione od liczby wakatów występujących w poszczególnych jednostkach Policji. Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski,
o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystający z pełni praw publicznych, 
posiadający  co najmniej  średnie  wykształcenie,  
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,  podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej). 
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, pok. nr 7, telefony kontaktowe: 178582778, 178582663, 178582653, 178582650, 178582666, 178582367

 w każdy poniedziałek lub wtorek, w godzinach od 8:00 do 14:00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B (do pobrania poniżej),
kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał dokumentu do wglądu),
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
książeczka wojskowa z wpisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej - do wglądu, 
dowód osobisty - do wglądu. 
PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania,
tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
uprawnienia instruktora sporów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, 
prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronach internetowych Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (www.podkarpacka.policja.gov.pl).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 roku, poz. 432 z późn. zm.).

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

 

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Wojtunik
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wojtunik
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
do góry