Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.  2016, poz. 352)

Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31. 12.2003, str.90) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1).         

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiekowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotu.

Natomiast przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:Komenda Powiatowa Policji
ul. Kościuszki 26
38-200 JASŁO


tel. 013-443 8305
fax 013-443 8319

e-mail: jaslo@rz.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Wojtunik
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wojtunik
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
do góry