Oświadczenia mjątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia mjątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji, obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
 
1. Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie - oświadczenie za rok 2017
 
 

Metryczka

Data publikacji 06.08.2018
Data modyfikacji 06.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Wojtunik
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
do góry