Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

     Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Decyzji nr 24/2012 Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle z dnia 11 kwietnia 2012 roku, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książkę doręczeń,

- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,

- rejestry poczty dla odpowiednich przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej/ cywilnej,

- dziennik telegramów, faksów,

- dziennik ewidencji przepisów,

- dziennik ewidencji nośników informacji,

- inne rejestry właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2012
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kuzio specjalista Zespołu Prezydialnego KPP w Jaśle
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Łukasz Gliwa
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
do góry