Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną  - m.in. dostępne są następujące usługi:

1. Pismo ogólne do urzędu,
2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym; Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do KPP:

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

ul. Tadeusza Kościuszki 26
38-200 JASŁO
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dokumenty podpisane cyfrowo można doręczyć przy użyciu nośników umożliwiających zapis elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (pendrive, CD-RW, dyskietka magnetyczna 3,5).

Metryczka

Data publikacji 11.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Łukasz Gliwa
Osoba udostępniająca informację:
kom. Łukasz Gliwa
do góry